Gratis ophaaldienst gedemonteerde asbestdaken van landbouwers

OVAM geeft landbouwers de mogelijkheid om op kosten van de OVAM een ophaling aan te vragen van hun gedemonteerde asbestdak. Landbouwers hoeven zelf niets te betalen. Met deze dienstverlening wil de OVAM landbouwers aanzetten om hun oude daken te vervangen. 

Zo gaat het in zijn werk: een door de OVAM aangestelde inzamelaar gaat de baan op om asbestgolfplaten of -leien van agrarische gebouwen op te halen. Alle landbouwers met een landbouwnummer komen in aanmerking. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Het verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverlening. 

Wat?

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen, ...

Wat niet?

Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen, zijn niet toegelaten.

Wie kan zich aanmelden?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik maken van deze ophaling.  

Als je je wil aanmelden, moet je beschikken over een:

  • Landbouwnummer  
  • BTW-nummer
  • Exploitatienummer

Opgelet: Het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en dus ‘tot uitputting van de middelen’. 

Hoe meld je je aan?

Via deze link naar een webformulier kan je je aanmelden: https://ovam.be/land-en-tuinbouwers 

Hou volgende gegevens klaar als je je aanmeldt: 
•    Jouw persoonlijke gegevens
•    Exploitatienummer
•    Landbouwnummer
•    BTW-nummer
•    Schatting aantal m² hechtgebonden asbest (golfplaten, leien)
•    Beschrijving van het gebouw

Per exploitatienummer kan je een aanvraag indienen. Verschillende gebouwen op 1 locatie kan je met 1 aanmelding doen. Bij een aanvraag ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden. Je vindt de algemene voorwaarden op de webpagina van OVAM.
Na het ingeven van alle gegevens, krijg je een bevestiging dat de OVAM het dossier ontvangen heeft. Je kan dan ook een kopie van de ingevulde gegevens downloaden of afdrukken.

De volgende stappen

Op basis van deze gegevens bekijkt de OVAM of je in aanmerking komt voor de ophaling door de aangestelde inzamelaar. In principe krijg je binnen 10 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op.