Parkeerverbod voor +5 ton

Sinds 16 april 2020 is er in Haaltert een algemeen parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton. Dit verbod is er omwille van de overlast die geparkeerde vrachtwagens veroorzaken. Lokaal bestuur Haaltert volgt hiermee het voorbeeld van Denderleeuw, die deel uitmaakt van dezelfde politiezone.

Geparkeerde vrachtwagens of trekkers hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid door onder meer de slechte zichtbaarheid en het beperken van een vlotte doorgang. Hieruit volgt ook nog eens dat er extra verkeers- en parkeerdruk ontstaat in onze woonstraten. Bovendien veroorzaken veel van deze voertuigen ook extra slijtage aan de voetpaden en bermen waarop ze parkeren.

Wettelijk gezien is het zo dat het verboden is om vrachtwagens van +7,5 ton langer dan 8 uur te parkeren binnen de bebouwde kom. Maar ingrijpen was niet altijd eenvoudig voor de lokale politie. Als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 cm verplaatst, gaat er een nieuwe periode in. Op die manier is die wet moeilijk te handhaven.

Daarom werd gekozen voor een algemeen parkeerverbod voor voertuigen meer dan 5 ton. Dat maakt het makkelijker voor de politie om onmiddelijk in te grijpen.Door dit parkeerverbod zullen de negatieve effecten verdwijnen.

Er is een uitzondering voor aannemers die werken uitvoeren. Zij krijgen toelating om hun vrachtwagen aan de werf te parkeren indien er een vergunning inname openbaar domein is aangevraagd en de nummerplaat van de vrachtwagen mee is opgenomen. Ook dit zal in de toekomst beter gecontroleerd worden.

Meer over inname openbaar domein