Parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Deze verordening regelt onder meer: 

  • Het verplichte aantal parkeerplaatsen dat moet voorzien worden bij het bouwen of herbouwen van een (één- of meergezins)woning, het wijzigen van het aantal woongelegenheden of een vergunningsplichtige functiewijziging naar wonen.
  • Het minimumaantal fietsstalplaatsen voor alle types woongelegenheden.
  • De verplichting van een bergruimte voor huishoudelijk afval per woonentiteit.
  • De minimaal verplichte afmetingen van de parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen en bergruimtes.
  • De verplichting van de aanplant van bomen bij gezamenlijke openlucht parkings.

Klik hier om de stedenbouwkundige verordening in te kijken