Participatiebeleid

In Haaltert willen we onze inwoners op zoveel mogelijk manieren betrekken bij projecten, plannen en het beleid. Met een dorpsraad in elke deelgemeente willen we voor onze inwoners een aanspreekpunt creëren dat de schakel vormt tussen dorpsbewoners en lokaal bestuur. Het online participatieplatform idee.haaltert.be helpt daarbij. Natuurlijk zijn er ook de adviesraden. We vullen participatie verder aan met denktanken, een kinderkabinet, bus-je-mening-projecten,...

Adviesraden

De adviesraden werken thematisch. Je vindt hier een overzicht. 

Dorpsraden

Naast de adviesraden, die thematisch werken, wil lokaal bestuur Haaltert ook in elk dorp de vinger aan de pols houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het goed wonen en leven is en blijft in jouw dorp? De gemeente en de dorpen staan voor uitdagingen en veranderingen en daar willen we samen aan werken. Daarom vind je in elke deelgemeente een dorpsraad.

Lees meer over de dorpsraden

idee(h)aaltert

Op idee(h)aaltert kan je stemmen op ingediende projecten, zelf een voorstel doen voor Haaltert, je mening formuleren, of gewoon de stand van zaken en de genomen beslissingen van grotere projecten bekijken. Zo maken wij het beleid voor jou transparant.


We gaan idee(h)aaltert dus gebruiken om je te informeren, om ideeën of stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar je mening over een standpunt en nog zoveel meer.

Ontdek idee(h)aaltert

Kinderkabinet

Kabinet J is ons kinderkabinet. Het idee is dat kinderen door middel van een workshop hun ideeën kunnen uiten. Die worden dan verwerkt in een muurschildering met graffiti. Zo krijgen de ideeën en wensen van de kinderen ook visueel een plaats. Het beleid staat dan voor de keuze om hier iets mee te doen. 

Bus-je-mening-projecten

Voor participatie op kleinere schaal hebben we de participatiebrievenbussen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van verkeerssituaties waarbij we alleen de betrokken straten bevragen.

Hoe werkt het? We bussen een vraag-en-antwoordkaart die de bewoners kunnen invullen en terugbezorgen via een brievenbus die in de buurt opgehangen wordt. 

Reglementen en belastingen