Participatiebeleid

Participatie gebeurt in de eerste plaats via de adviesraden. Maar we willen participatie ook verder vernieuwen met denktanken, beleidsavonden voor de adviesraden, een kinderkabinet, ... en de oprichting van een dorpsraad voor elke deelgemeente. 

Inspraak bij grote projecten

Om rekening te kunnen houden met de mening van de burger wil het lokaal bestuur bij bepaalde projecten inspraaktrajecten uitwerken. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van het project en de mogelijke impact ervan op de buurt en de hele gemeente. Zo willen we samen met inwoners tot een optimaal en gedragen beleid komen.

Denk maar aan de denktanken rond mobiliteit voor Denderhoutem en Ede en de talrijke bewonersvergaderingen die worden georganiseerd bij grote wegenwerken. 

Participatiebrievenbussen

Voor participatie op kleinere schaal hebben we de participatiebrievenbussen. Willen we enkele straten bevragen, dan bussen we een vraag-en-antwoordkaart die de bewoners kunnen invullen en terugbezorgen via een brievenbus die in de buurt opgehangen wordt.