Pensioen

Als je met pensioen wil gaan op het moment dat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, moet je als werknemer of zelfstandige geen pensioenaanvraag indienen. De pensioendiensten doen automatisch al het nodige om je pensioen te berekenen en tijdig te betalen.
Als ambtenaar moet je altijd een aanvraag indienen.

Als je daarentegen vervroegd met pensioen wil gaan, moet je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum die je in gedachte hebt, een aanvraag indienen. Hiervoor moet je wel voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van het vervroegd pensioen. 

Je kan je pensioen aanvragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De gemeente stuurt de aanvraag elektronisch door naar de juiste pensioendienst. Het is ook mogelijk om het pensioen aan te vragen via de website www.pensioenaanvraag.be of door je rechtstreeks tot de pensioendienst te wenden.