Naar inhoud

Personeelsdienst

Praktische info

De personeelsdienst heeft een interne functie.

Hun taak bestaat uit de registratie en administratie met betrekking tot de personeelsdossiers: aanstellingen, benoemingen, bevorderingen, functionele loopbaan, aanwezigheidsregistratie, hospitalisatieverzekering, pensioenaanvragen van vastbenoemd personeel, ziekteformulieren, premieaanvragen, loonverwerking, weddevaststellingen, beheer en klassement personeelsdossiers, organisatie en opvolging van vorming, organiseren van selectieprocedures, …

De personeelsdienst staat ook in voor het maken en opvolgen van de noodzakelijke administratieve documenten, o.a. de rechtspositieregeling, de personeelsformatie, het arbeidsreglement, de onthaalbrochure,…

Ze verzorgen ook het secretariaat van het vakbondsoverleg omtrent collectieve personeelsaangelegenheden.

 

Waarvoor kunt u hier terecht?

Praktisch

Personeelsdienst

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 19

personeel@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.
donderdag

14 - 19 u.

vrijdag

9 - 12 u.