Petanque terreinen

2 terreinen in het Vondelhof

Tegenover de chalet in het Vondelhof werden in 2023 twee petanque terreinen aangelegd. Ze zijn vrij te gebruiken.

Centrum De Kouter

Achter Centrum De Kouter, Middelkouter 10 zijn de petanque terreinen ook vrij te gebruiken. Onder voorbehoud van het gebruiken van de terreinen tijdens het huren van het gebouw. 

Sporthal 

Rechts van de sporthal, Pastorijweg 23 ligt een petanqueterrein, vrij te gebruiken.