Plan-MER ontwerp Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Datum bekendmaking vrijdag 14 januari 2022

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

De periode van het openbaar onderzoek van het ontwerp van het plan-MER en van het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 zal lopen van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022

Opmerkingen op dit openbaar onderzoek

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel; 
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel); 
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Beslissing over het plan-MER

Na het openbaar onderzoek zullen het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Antea Group) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team Mer, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.