Prikpartners?

Een afspraak online bevestigen, wijzigen of annuleren, naar het vaccinatiecentrum geraken… is niet voor alle mensen even eenvoudig. Niet iedereen is even digitaal onderlegd of heeft een computer, internet… Niet iedereen volgt even actief de berichtgeving via televisie, radio, kranten… Deze mensen kunnen hulp gebruiken en misschien kan jij deze hulp wel aanbieden? We roepen alle inwoners op om zich aan te bieden als prikpartner om mensen bij te staan in het vaccinatieproces.

Word prikpartner!

Denk jij dat iemand in je buurt, straat of appartementsgebouw, je vrienden- of kenniskring, je vereniging… hulp kan gebruiken? Stap dan (coronaveilig) op deze persoon af en bied je aan als prikpartner. Dan hoeft hij/zij op het moment dat de uitnodiging in de bus valt, maar naar jou te bellen voor ondersteuning.

Van deze prikpartners wordt niet verwacht dat zij vaccinatie-experten zijn. Weten dat je op deze en andere websites antwoorden vindt of weten dat je kan bellen naar het callcenter kan al volstaan. 

Daarnaast vormt ook mobiliteit naar het vaccinatiecentrum een bezorgdheid. De vaccinatiecentra, lokale besturen en eerstelijnszones stellen alles in het werk om mensen die minder mobiel zijn te ondersteunen. Ook hiervoor kunnen mensen terecht bij het callcenter. De medewerkers begeleiden je gericht naar de vervoersoplossing die je zoekt. Misschien zie jij het ook zitten om als prikpartner jouw buur of familielid naar het vaccinatiecentrum te brengen?

Mensen kunnen om verschillende redenen (mobiliteit, gehoorprobleem, anderstalig, …) begeleiding/ondersteuning nodig hebben in het vaccinatiecentrum zelf. Het is mogelijk om een persoonlijke begeleider mee te brengen die samen met jou doorheen het hele traject gaat. Een prikpartner kan vrijwillig dit engagement aanbieden binnen zijn/haar omgeving.

We moeten niet meer vertellen hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Het is immers dé weg naar een meer normaal leven dat we hopen zo snel mogelijk terug te vinden. Vele inwoners willen dit zelf ook, maar zitten nog met veel vragen of hebben een helpende hand nodig om deze stap te kunnen zetten. Jij kan deze helpende hand zijn!

Wij hebben in de eerste golf gemerkt dat de solidariteit onder onze inwoners heel groot was om elkaar bij te staan. Het is op diezelfde solidariteit dat wij nog eens een beroep willen doen. Alvast bedankt aan alle helpende handen!

Toon dat je een prikpartner wil zijn of zoekt

De Vlaamse LOGO's ontwikkelden affiches om aan je raam te hangen en kaartjes om te bussen met 

  • Laat mij jouw prikpartner zijn
  • Word jij mijn prikpartner?

Druk een affiche af en hang ze aan je raam. Zo weten je buren dat ze op je kunnen rekenen of dat je hulp zoekt. 

Ga naar de website van logo Dender om affiches en kaartjes te downloaden