Naar inhoud

Privacyverklaring (GDPR)

gdpr (grote weergave)

 

Privacyverklaring lokaal bestuur Haaltert - versie 1.4 
(10-05-2019)

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) en de Belgische privacywetgeving (Wet van 30 juli 2018).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van de stedelijke taak;
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Wanneer in die documenten jouw persoonlijke gegevens voorkomen, dan toetsen wij af of we die specifieke gegevens al dan niet moeten vrijgeven.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd uw toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan kan u ons vragen deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om uw toestemming vragen.

Profilering en data mining

Wij maken geen gebruik van profilering of data mining. 

Statistieken

Het lokaal bestuur maakt op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. We gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Wij vinden het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Wij willen ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit mogelijk te maken, doen wij beroep op een aantal hulpmiddelen zoals cookies.

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webapplicatie tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website grafisch netjes verschijnt, andere dat een webapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag.

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@haaltert.be of per brief naar gemeentebestuur Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert. Onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.

Praktisch

Communicatiedienst

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 64

informatie@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur