Naar inhoud

Afstempelen formulieren werkloosheid en deeltijdse tewerkstelling

Zich inschrijven als werkzoekende gebeurd bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Hopmarkt 11 te Aalst, tel. 053 76 71 71.

Op 15 december 2005 werd de gemeentelijke stempelcontrole volledig afgeschaft. Er werd een nieuwe procedure ingevoerd om steekproefsgewijs te controleren of werklozen nog in België verblijven. Het betreft een “verblijfsbewijs” en is een verplichte aanmelding bij het gemeentebestuur (sociaal huis - dienst sociale zaken) of bij het werkloosheidsbureau van de R.V.A.

Deeltijdse werklozen dienen zich éénmaal om de 3 maand aan te bieden in het sociaal huis, op de dienst sociale zaken, voor het valideren van de formulieren C3-deeltijds en dit tijdens de algemene openingsuren.

Werknemers die behoren tot het Paritair comité van de brandstoffenhandel in Oost-Vlaanderen kunnen hun papieren of boekje laten afstempelen in het sociaal huis.

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur