Naar inhoud

Klimaatgezond Haaltert

klimaat.jpg (grote weergave)

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Haaltert gaat de uitdaging aan

De gemeente Haaltert wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.
Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 20 december 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Haaltert in de spotlights

  • “Verbeter de wandel- en fietsinfrastructuur door bv. een veilige fietsroute aan te leggen naar Aalst (ook voor de jeugd), Erpe-Mere en Denderhoutem.” (mobiliteit)
  • “Sluit convenanten af rond duurzame mobiliteit met verenigingen.” (mobiliteit)
  • “Zet biomassa uit houtkanten in voor lokale energieproductie.” (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer zonne-energie door bv. groepsaankopen zonnepanelen te organiseren.” (hernieuwbare energie)
  • “Zet een infopunt op met onafhankelijk bouwadvies en coaching door energieadviseurs en bouwprofessionelen (vb. aannemers).” (wonen)
  • “Stimuleer samenhuizen door bv. het opsplitsen van grote bestaande woningen mogelijk te maken.” (wonen)
  • “Promoot en ondersteun bestaande en nieuwe initiatieven rond duurzaam consumeren, bv. Facebookpagina ‘De geef van Haaltert’, deelinitiatieven, opleiding koken met restjes, repairbus, pluktuinen.” (consuminderen)
  • “Stimuleer minder afval door bv. op het containerpark een container te plaatsen voor herbruikbare goederen.” (consuminderen)
  • “Bestrijd wateroverlast door bv. wadi’s aan te leggen in parken, poelen aan te leggen, ruimte te voorzien voor gecontroleerde overstromingsgebieden.” (adaptatie)
  • “Verhoog de biodiversiteit door bv. acties te voeren rond biodiversiteit (gratis zaden uitdelen – lopende) of subsidies aan te bieden (lopende).” (adaptatie)

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Haaltert in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.

In een laatste, essentiële stap zal de gemeente echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Praktisch

Leefmilieu en Landbouw

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert


053 85 86 05
fax. 053 85 86 21

leefmilieu@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur