Naar inhoud

Steenbeekpad Heldergem

zicht Heldergem (grote weergave)

Door de Bond Grote en Jonge Gezinnen Heldergem werd in het kader van 900 jaar Heldergem (1996) een bewegwijzerd wandelpad van 12 km (af te korten tot 7 km)  uitgewerkt dat enerzijds het centrum van Heldergem aandoet, maar anderzijds ook de volledige omtrek van Heldergem omspant. 

De benaming Steenbeekpad werd aangenomen omdat deze beek zich volledig op Heldergems grondgebied bevindt, en omdat een groot deel van de wandeling loopt van de bron tot de monding van de Steenbeek.