Naar inhoud

Aquafinproject Keiberg

aquafin fasering (grote weergave)

Op deze pagina posten we updates over de werken van project Keiberg. 

Ook op de website van Aquafin vind je info over deze werken. Klik hier om naar die pagina te gaan


Update 23 april 2020

Op vrijdag 24 april wordt in Keiberg, in de zone van aan kruispunt met Rosthoutweg tot aan huisnummer 33 de fundering van de weg geplaatst. Maandag 27 april wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

Keiberg is langs beide zijden niet toegankelijk! De inwoners van Keiberg moeten hun wagen buiten de werfzone parkeren.

.

Update 3 april 2020

Aansluiting Keiberg in april

 • Maandag 6 april: Brantegemstraat, Hoefstraat en Rosthoutweg worden opgeveegd ter voorbereiding van de asfaltering.
  Er wordt ook een kleeflaag aangebracht op de onderlaag in de Brantegemstraat, de Hoefstraat en het kruispunt met de Keiberg.
 • Dinsdag 7 april: De toplaag asfalt wordt aangelegd in de Brantegemstraat en de Hoefstraat. De kleeflaag wordt aangebracht in de Rosthoutweg.
 • Woensdag 8 april: Toplaag asfalt in de Rosthoutweg.

Opgelet!

Vanaf maandag 6 april tot en met donderdagochtend 9 april zal er geen verkeer mogelijk zijn in de Brantegemstraat, Hoefstraat, Rosthoutweg en Vorsinkbaan.

Parkeer je wagen voor maandagochtend buiten de werkzone als je je wagen dient te gebruiken tijdens deze werkperiode.

Afvalophaling onderbroken - alternatief ophaalpunt

De huisvuilophaling zal niet in deze straten komen van 6 t.e.m. 8 april. Als je je huisvuil wenst mee te geven met de ophaaldienst, kan je het naar een van volgende ophaalpunten brengen:
- Ekentstraat parking naast huisnummer 115
- 's Gravenkerselaar rechtover huisnummer 6

.

Update 27 november 2019

De bewonersbrief kan je hier bekijken

 • Keiberg - Vanaf 9/12 (geschatte periode: 8 weken).In Keiberg wordt de asfaltverharding opgebroken, grondwerken uitgevoerd, steenslagfundering, huisaansluiting, en straatkolken plaatsen.
 • Rosthoutweg – Hoefstraat - Brantegemstraat De toplaag wordt gegoten na 1/3/2020.De correcte datum zal nog gecommuniceerd worden.
 • Brantegemstraat - Op 5/12 en 6/12. In de Brantegemstraat wordt de baankoffer gemaakt en de onderlaag asfalt gegoten.

.

Update 23 oktober 2019

Samenvatting voor plaatselijk verkeer:

 • Hoefstraat

  Geen doorgaand verkeer van 24 t.e.m. 29 oktober van 6.30 u. tot 17 u. 
  Op 4 november wordt de onderlaag asfalt geplaatst en is er geen verkeer mogelijk tussen 6 en 20 u.

Update 27 september 2019

Samenvatting voor plaatselijk verkeer:

 • Vorsinkbaan

  Geen doorgaand verkeer van 1 t.e.m. 4 oktober tussen 6.30 en 17 u.
  Tussen 10 en 18 oktober is er geen enkel doorgaand verkeer mogelijk.

 • Rosthoutweg

  Geen doorgaand verkeer van 30 september t.e.m. 4 oktober tussen 6.30 en 17 u.
  Tussen 7 en 18 oktober is er geen enkel doorgaand verkeer mogelijk.

 • Brantegemstraat

  Van 2 oktober is er overdag tijdelijke versperring mogelijk als er vrachtwagens materiaal leveren, dit duurt telkens ongeveer een uur.
  Vanaf 7 oktober: zie uitgebreide info hieronder, onder punt 3.

   

 • Keiberg

  Het kruispunt Keiberg zal onderbroken zijn vanaf 2 oktober. Hier is géén doorgang van verkeer mogelijk.

Hieronder de informatie die de bewoners kregen:

1) Voor de bewoners van de Vorsinkbaan:

 • van 1 t.e.m. 4 oktober: opbreken van de afsvaltverharding, grondwerk, steenslagfundering, straatkolken, …
  >De wagen dient van de oprit én buiten de werkzone te staan, elke dag voor 6.30 u. Geen doorgaand verkeer mogelijk overdag. Na 17 u. kan je je oprit weer bereiken met de wagen.
 • van 10 t.e.m. 18 oktober: greppels gieten, steenslag nivelleren en onderlaag asfalt plaatsen.
  >De wagen dient van de oprit én buiten de werkzone te staan, vanaf donderdag 10 oktober voor 6.30 u.
  >Er is géén verkeer mogelijk gedurende de hele periode!

2) Voor de bewoners van de Rosthoutweg:

 • van 30 september t.e.m. 4 oktober: straatkolken zetten, proeven uitvoeren en openbare verlichtingspalen plaatsen.
  >De wagen dient van de oprit én buiten de werkzone te staan, elke dag voor 6.30 u. Geen doorgaand verkeer mogelijk overdag. Na 17 u. kan je je oprit weer bereiken met de wagen.

Opgelet: kruispunt met de Keiberg is opgebroken vanaf 2 oktober!

 • van 7 t.e.m. 18 oktober: greppels gieten, steenslag nivelleren en onderlaag asfalt plaatsen
  >De wagen dient van de oprit én buiten de werkzone te staan, vanaf donderdag 10 oktober voor 6.30 u.
  Er is géén verkeer mogelijk gedurende deze periode!

3) Voor de bewoners van de Brantegemstraat:

 • Vanaf 2 oktober worden de buizen en de putten geleverd. Tussen 6.30 en  17u. kan het zijn dat een vrachtwagen aan het lossen is. Hierdoor kan de doorgang tijdelijk versperd worden (kan een uur duren). Gelieve hiermee rekening te houden. 
 • Vanaf 2 oktober wordt het kruispunt Keiberg opgebroken. Er is géén doorgang meer mogelijk!
 • Vanaf 7 oktober starten de rioleringswerken in de Brantegemstraat vanaf het kruispunt met de Keiberg.
  >De wagen dient elke werkdag tussen 6.30 en 17 u. van je oprit en buiten de werkzone te staan. Opgelet: de werkzone beslaat ca. 40 meter en schuift dagelijks op aan ongeveer 20 meter per dag.

-------------------------------------------------------

11 april 2019

Werfverkeer project Keiberg

Project Keiberg is aan volle gang. Momenteel (april 2019) zijn de rioleringswerken uitgevoerd in het eerste deel van de Ekentstraat van Achterstraat tot Bakkerstraat. En zal het tweede deel van de rioleringswerken in de Ekentstraat in uitvoering gaan van Bakkerstraat tot Pontweg.

De laatste weken werden er transporten langs de Wypenstalstraat geleid omdat daar de minste bewoning is.

Vanaf 25 april zijn de werken in de Ekentstraat gevorderd tot voorbij de Bakkerstraat en dan gaat het werfverkeer langs de Bakkerstraat, Windmolenstraat, Pontweg naar de Keiberg.


30 januari 2019

Groene parking t.h.v. de Pluimstraat

Tijdens de wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag zullen telkens de blokken aan de in/uitrit van de groenparking t.h.v. de Pluimstraat weggenomen worden. Dit zal voor een vlotte circulatie zorgen voor de parkinggebruikers tijdens de markt.


9 januari 2019

Omleiding

De aannemer is gestart in het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt van de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat. 

Er is een omleiding voorzien voor deze fase van de werken: Bruulstraat – N460 (Hoogstraat-Kerkskenhoek) – Hollestraat – Pontweg. Dat in beide richtingen. 

De parkings aan de Post, de bibliotheek en de groene parking zijn bereikbaar vanuit de Bruulstraat. 

Enkel op vrijdag, tijdens de wekelijkse markt, kan je niet over het Sint-Goriksplein rijden en moet je omrijden langs Kattestraat en Pluimstraat en zo naar de Achterstraat. Tijdens de markt is de postparking en de groene parking bereikbaar vanuit de Achterstraat, zoals altijd. Deze rondleiding is niet geschikt voor +3,5 ton

Onderaan deze pagina vind je twee plannetjes die deze omleiding visueel weergeven. 


17 december 2018

Op maandag 7 januari start project Keiberg. In de loop van 2019 en 2020 zal de riolering en de volledige wegenis heraangelegd worden in de Ekentstraat, Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegemstraat en Hoefstraat.

De inwoners die in de werkzone wonen, werden door Aquafin tijdens de twee infoavonden geïnformeerd over de werken.

Wat houden de werken in?

Aquafin voert in samenwerking met de gemeente Haaltert deze rioleringswerken uit. 

Met project Keiberg wordt het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in grachten terecht komt, gescheiden aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden gehouden van het hemelwater. Het afvalwater wordt gezuiverd in de waterzuiveringsstations van Aquafin. Aangezien de waterlopen in Vlaanderen jarenlang sterk vervuild geweest zijn, worden deze werken uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Looptijd

De looptijd is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. De start van de werken is voorzien op maandag 7 januari 2019. De werken zullen 300 werkdagen duren, dat is ongeveer anderhalf jaar.

De aannemer start met het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt van de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat. 

Fasering en timing

Let op: Fases volgen volgens nummer niet op elkaar, let op de timing die erbij staat. Het nummer van de fase vind je ook terug op het kaartje dat je onderaan deze pagina kan downloaden. 

Fase 1: Ekentstraat (deel 1) en Bakkerstraat
start 7 januari 2019 tot eind april 2019

Fase 2: Ekentstraat (deel 2)
begin april 2019 tot begin juli 2019 (= zomerbouwverlof)

Fase 3: Pontweg (deel 1)
inschatting: december 2019 tot februari 2020

Fase 4: Pontweg (deel 2)
inschatting: januari 2020 tot maart 2020

Fase 5: Rosthoutweg, Hoefstraat, Brantegemstraat
inschatting: juni 2019 tot november 2019

Fase 6: Keiberg
inschatting: begin februari 2020 tot juli 2020

Toegankelijkheid

De hele straat wordt opnieuw aangelegd, dus ook de fiets- en voetpaden worden meegenomen. De nutsleidingen (water, internet, elektriciteit, …) worden ook vervangen waar nodig. 

De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, maar onvermijdelijk zullen bepaalde delen van straten moeilijk toegankelijk zijn. Er worden omleidingen voorzien wanneer dat nodig is.

We houden je op de hoogte van de werken via het infoblad, de Facebook-pagina van gemeente Haaltert en deze pagina. 

Contact: Dienst Openbare Werken in het gemeentehuis. 
053 85 86 07, openbarewerken@haaltert.be 

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Wegenwerken

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
donderdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur
vrijdag 9 - 12 uur