Naar inhoud

Notulen college van burgemeester en schepenen

Volgens artikel 285-286-287 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn we vanaf 1 januari 2019 verplicht de notulen van het college op de website te plaatsen.

Inzage in de besluiten van de bestuursorganen is mogelijk in het gemeentehuis, dienst Secretariaat, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert tijdens de openingsuren.

Hieronder vind je de notulen (het verslag) van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen. 

Deze worden gepubliceerd ten laatste tien dagen na een zitting. 

 

Gezien deze verplichting pas geldt vanaf 1 januari 2019, komen de eerste documenten pas online half januari.