Naar inhoud

Vast bureau

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de
besluiten van de raad uit.

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. Voor de samenstelling verwijzen we je door naar de pagina van het college.

Praktisch

Sociaal huis

Donkerstraat 30
9450 Haaltert
tel.: 053 85 86 40
e-mail: sociaalhuis@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.

donderdag

14 - 19 u.
vrijdag

9 - 12 u.

(*behalve Sociale Dienst OCMW)