Naar inhoud

Bekendmakingen omgevingsvergunningen en meldingsakten

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort tot en met 24 april 2020. In deze periode werden ook geen nieuwe openbare onderzoeken opgestart.

Om verwarring te vermijden inzake uiterste termijnen voor inzage van dossiers en indiening van bezwaren, heeft lokaal bestuur Haaltert beslist om alle geschorste openbare onderzoeken en alle nieuwe openbare onderzoeken uit deze periode opnieuw op te starten voor de volledige termijn van 30 dagen vanaf 6 mei 2020.

Tijdens de nieuwe periode kan men bezwaarschriften indienen. De reeds ingediende bezwaarschriften blijven ontvankelijk en zullen ook behandeld worden. Ze dienen niet opnieuw ingediend te worden.

 

De dienst Omgeving engageert er zich toe om de oorspronkelijk geldende termijnen zoveel mogelijk te respecteren.

Downloads