Naar inhoud

Klimrek voor landbouwbedrijven

Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject dat opgestart is in september 2019. In dit project werken ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO vier jaar lang samen aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.

Wat doet klimrek?

Klimrek helpt de landbouwers over te stappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij de werkbaarheid voor de landbouwer en de economische haalbaarheid mee centraal staan.

Hoe gaat klimrek te werk?

Klimrek start het project met de ontwikkeling van een klimaatscan: een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar de klimaatimpact van en op het bedrijf ligt. Als de klimaatscan af is, kan de klimaatconsulent ermee aan de slag op bedrijven. Hij/zij gaat samen met jou op zoek naar klimaatmaatregelen die jouw bedrijf het meest klimaatvriendelijk en/of het meest klimaatrobuust maken. Dit gebeurt zonder nadelige neveneffecten op andere milieuvlakken en met een duidelijke economische haalbaarheid op je bedrijf. 

Wil je meewerken aan dit project of wil jij er alles over te weten komen? Neem dan zeker een kijkje op https://www.klimrekproject.be/

Praktisch

Leefmilieu en Landbouw

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert


053 85 86 05
fax. 053 85 86 21

leefmilieu@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.
donderdag

14 - 19 u.

vrijdag

9 - 12 u.