Naar inhoud

Rijbewijzen

Rijbewijs (grote weergave)

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst rijbewijzen kan je terecht voor:

 

 • Voorlopig rijbewijs categorie B (model 36, 18 of 12 maanden) en het voorlopig rijbewijs model 3 (aanhangwagen,motorfiets). Breng zeker mee:
  ·  25 euro
  .  idenititeitskaart 
  ·  bij verlies of diefstal: aanvraagformulier van de politie
  ·  aanvraagformulier volledig ingevuld en recto verso ondertekend door de aanvrager
  ·  bekwaamheidsattest uitgereikt door rijschool
     (enkel voor voorlopig rijbewijs model 18, en motorfiets categorie A1,A2, A)
  ·  het is niet meer nodig om pasfoto’s mee te brengen, we gebruiken de handtekening en pasfoto van de elektronische identiteitskaart.

  Vanaf 1 februari 2019 kan men een voorlopig rijbewijs M12 (=12 maanden geldig) bekomen indien de geldigheidstermijn van het M36 of M18 nog geen 3 jaar verstreken is, de theorie nog geldig is en men 6 uur praktisch rijonderricht heeft gevolgd in een erkende rijschool. Dit voorlopig rijbewijs M12 kan men slechts eenmaal aanvragen en er worden verplicht 1 of 2 begeleiders vermeld. Deze moeten in het bezit zijn van een begeleidersattest.
    

  Opgelet: voor de bromfiets categorie AM (snelheid < 25km/u) wordt er geen voorlopig rijbewijs meer afgeleverd. Er moeten 4 uren rijles in een rijschool gevolgd worden.
  Met het attest van de rijschool kan dan het praktisch examen worden afgelegd.

 • Eerste rijbewijs. Breng zeker mee:
  ·  25 euro 
  .  identiteitskaart
  ·  aanvraagformulier volledig ingevuld en recto verso ondertekend door de aanvrager
  ·  voorlopig rijbewijs bij aanvraag categorie B
  ·  bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool bij aanvraag categorie AM
  ·  er dienen geen pasfoto's meegebracht te worden
     (de foto van de elektronische identiteitskaart wordt gebruikt)
    

 • Duplicaten – vernieuwing rijbewijs – uitbreiding categorie - categorie G
  Bij verlies, diefstal, niet-gelijkende foto, uitbreiding van categorie, aanvraag bezoldigd vervoer, aanvraag categorie G of omwisseling naar het bankkaartmodel
  ·  25 euro
  .  identiteitskaart
  ·  aanvraagformulier van politie bij verlies of diefstal
  ·  aanvraagformulier voor uitbreiding categorie of aanvraag categorie G
  ·  rijgeschiktheidsattest bij aanvraag bezoldigd vervoer
  ·  indien vereist: bekwaamheidsattest uitgereikt door rijschool en/of attest basiskwalificiatie cat C of cat D 
  .  bij medisch onderzoek: rijgeschiktheidsattest van groep 1 of groep 2
  ·  er dienen geen pasfoto's meegebracht te worden
     (de foto van de elektronische identiteitskaart wordt gebruikt)


 • Internationaal rijbewijs. Breng zeker mee:
  ·  20 euro
  .  identiteitskaart
  ·  1 pasfoto
  ·  Belgisch of Europees rijbewijs

 • Erkende buitenlandse rijbewijzen (voor omwisseling naar Belgisch rijbewijs). Breng zeker mee:
  ·  25 euro (bankkaartmodel)
  ·  origineel vreemd rijbewijs
  ·  vertaling van het vreemde rijbewijs
  ·  er dienen geen pasfoto's meegebracht te worden
     (de foto van de elektronische identiteitskaart of het verblijfsdocument wordt gebruikt)
    

Praktisch

Burgerzaken

Rijbewijzen & Strafregister

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert


053 85 86 01

rijbewijzen-strafregister@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur