Naar inhoud

Pensioenaanvragen

Voor een vlotte afwerking van het pensioendossier is het raadzaam de aanvraag een jaar op voorhand in te dienen.

Sedert 17 september 2007 gebeuren de aanvragen voor het werknemerspensioen elektronisch en dient men enkel de identiteitskaart mee te brengen.

Bij de aanvraag van een pensioen als zelfstandige moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• de identiteitskaart van de aanvrager;
• de samenstelling van de beroepsloopbaan in tijd als zelfstandige – werknemer – openbare dienst of in het buitenland;

Het overlevingspensioen kan worden aangevraagd binnen de 12 maanden volgend op de datum van het overlijden van de echtgeno(o)t(e).

Bij de normale pensioenleeftijd (65 jaar) wordt het recht op pensioen in de pensioenregelingen voor zelfstandigen en werknemers in principe automatisch van ambtswege onderzocht.

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur