Naar inhoud

Socio-pedagogische toelage

De socio-pedagogische toelage wordt toegekend aan personen die instaan voor de opvoedende en verzorgende taak van een kind met een beperking. Deze toelage bedraagt 620 euro/jaar en kan aangevraagd worden, bij de gemeentelijke sociale dienst vóór 18 november 2016.

Als kind met een zware beperking wordt aanzien (voorwaarden):

- een kind met een blijvende invaliditeitsgraad van minstens 66 %, op basis van een attest van de FOD Sociale Zekerheid,

- waarvan de leeftijd begrepen is tussen 0 en 25 jaar. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor personen met een bewijs van verlengde minderjarigheid,

- en die niet in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Om recht te hebben op deze premie dient zowel de opvoeder als het kind minstens 6 maanden ingeschreven te zijn in de gemeente Haaltert. Indien u minder dan 12 maanden ingeschreven was in de gemeente wordt de toelage evenwel met de helft verminderd.

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij:

Gemeentelijke sociale dienst - Sociaal Huis                                                                                          Donkerstraat 30 - 9450 Haaltert
tel. 053/85.86.35

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur