Naar inhoud

Seniorenraad

Dit is een adviserend orgaan dat:
• alle kwesties op plaatselijk vlak behandelt die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de derde leeftijd aanbelangen.
• bevoegd is om op eigen initiatief, voorstellen te doen inzake bejaardenbeleid.
• bevoegd is om op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of het O.C.M.W. advies te verstrekken inzake het bejaardenbeleid.
• de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de Derde Leeftijd en de bejaardenzorg.

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur