Naar inhoud

Verordeningen

Algemeen Politiereglement op het wegverkeer

Aanvragen tot wijzigingen aan het politiereglement op het wegverkeer en of eventuele uitbreidingen van de bestaande bebouwde kommen worden door deze dienst behandeld. Na het inwinnen van de nodige adviezen wordt de vraag eventueel  ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Pas nadat deze raadsbeslissing goedgekeurd is door de bevoegde minister kan er worden overgegaan tot het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie
 
 
Tijdelijke verordeningen

Indien bij manifestaties of activiteiten, welke plaats vinden op de openbare weg, de bestaande verkeersreglementering tijdelijk dient gewijzigd te worden, dient dit te gebeuren bij middel van een tijdelijke politieverordening.  Deze verordening dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur