Naar inhoud

Minder mobielen centrale

Minder mobielen centrale (grote weergave)

Sinds oktober 1996 werd vanuit het OCMW gestart met een minder mobielen centrale.

De minder mobielen centrale helpt mensen met verplaatsingsmoeilijkheden én een beperkt inkomen aan vervoer. Meestal gaat het om bejaarden, zieken of mensen in een sociale noodsituatie.

Het doel van de minder mobielen centrale is het uitvoeren van sociaal vervoer, zodat minder mobiele personen ook eens een boodschap kunnen doen, bij de kapper kunnen, naar de kaartclub of op bezoek kunnen gaan bij familie of vrienden.

Door de jaren heen merkten wij dat de minder mobielen centrale steeds meer gebruikt werd voor het uitvoeren van niet-dringend medisch vervoer, bijvoorbeeld afspraken met uw specialist in het ziekenhuis, chemotherapie, bestralingen, revalidatie.

Hierdoor werd door de minder mobielen centrale van Haaltert een overeenkomst afgesloten met de Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen, SOLmobiel en B-mobiel.

In de toekomst zal het sociaal vervoer worden uitgevoerd door de minder mobielen centrale van Haaltert en zal het niet-dringend medisch vervoer worden uitgevoerd door:
- CM Midden Vlaanderen voor personen die aangesloten zijn bij de Christelijke Mutualiteit
- B-Mobiel voor personen die aangesloten zijn bij de Bond Moysen en
- SOLmobiel voor personen die gebruik maken van één van de diensten van Solidariteit voor het Gezin of lid zijn van één van de samenwerkende partners : Liberale Mutualiteit, Vlaams Neutraal Ziekenfonds of onafhankelijke mutualiteiten.

Personen die inlichtingen wensen of gebruik willen maken van sociaal of niet-dringend medisch vervoer voor minder mobiele personen kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis op het nummer 053/85.86.40.

 

Praktisch

O.C.M.W.

Thuiszorg

Donkerstraat 30

9450 Haaltert