Naar inhoud

Personenalarm

Het OCMW van Haaltert beschikt over 41 personenalarmtoestellen.
Een alarmtoestel is het aangewezen middel om bejaarden, zieken en gehandicapten de kans te bieden zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Het gaat om een draadloos zendertje dat rond de hals wordt gedragen met een halssnoer. Een eenvoudige druk op de oproepknop brengt de betrokkene automatisch in contact met de antwoordcentrale die 24 uur op 24 bemand is. Deze alarmcentrale verwittigt op haar beurt familie, vrienden of buren, die dan ter hulp kunnen komen.
De aanvrager dient over een telefoonaansluiting te beschikken.

Praktisch

O.C.M.W.

Thuiszorg

Donkerstraat 30

9450 Haaltert