Naar inhoud

Kadaster

Dienst openbare werken

Meebrengen:
- aanslagbiljet onroerende voorheffing,
- juiste naam van de eigenaar van het onroerend goed,
- nummer van de kadastrale legger,
- nummer van het perceel, of één van de gegevens.

Let wel: alleen de eigenaar en de huurder kunnen over een goed inlichtingen vragen: de eigenaar op vertoon van zijn identiteitskaart, de huurder op vertoon van zijn huurcontract en identiteitskaart.
Schriftelijke uittreksels mogen niet afgeleverd worden. Daarvoor dient men zich te wenden tot de Administratie van het Kadaster, Savaanstraat 11, 9000 Gent

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur