Naar inhoud

Aansluiting op het openbaar rioleringsnet

Aanvragers van een rioolaansluiting dienen de modaliteiten, conform de milieuwet Vlarem II, en het te ondertekenen formulier af te halen op de dienst openbare werken, Hoogstraat 41 te 9450 Haaltert.
Vanaf 28 oktober 2002 is het reglement op de rioolaansluitingen van kracht.
Aansluitingen op de riolering worden aangevraagd op de dienst openbare werken.
Daar is ook het reglement verkrijgbaar.

We vatten hierna de voornaamste bepalingen samen.

Eerst en vooral wijzen wij erop dat wanneer er een riolering ligt in de straat waarop de toegang van een bebouwd perceel aansluit, het wettelijk verplicht is, het afvalwater aan te sluiten op die riolering. Zelfs wanneer het afvalwater niet kan aflopen naar de straatriool en het dus moet opgepompt worden, is de aansluiting wettelijk verplicht.
Wanneer er riolering in de straat ligt (en dat is in meer dan 95% van de straten het geval), mag u niet langer aangesloten zijn op een sterfput, gracht of waterloop.
Technische inlichtingen kunt u terzake bekomen op de dienst openbare werken.

Voornaamste elementen uit het reglement op de rioolaansluitingen:
1. Sinds 28 oktober 2002 kost een normale rioolaansluiting 1000 EURO.
2. Elk gebouw dient een eigen afvoer voor afvalwater te hebben.
3. Wie een wachtaansluiting ter hoogte van zijn terrein heeft, dient eveneens een rioolaansluiting aan te vragen en te betalen.

De gemeente raadt aan zoveel mogelijk regenwater te hergebruiken en de overloop van de regenwaterput te laten aflopen in de bodem.
Indien zich naast of op het perceel een afvoerweg voor hemelwater bevindt (gracht, regenwaterriool, waterloop), verplicht de wet hierop al het onvervuilde hemelwater aan te sluiten.
 
Het regenwatercircuit dient te worden gescheiden van het afvalwatercircuit. Ook de plaatsing van aangepaste regenwatertanks, dienstig voor hergebruik van regenwater in het sanitair, is verplicht.
Het afkoppelingsreglement vindt u hier.
De afvalwaterriolering op eigen terrein mag pas aangelegd worden, na het maken van de aansluiting door de gemeente.
De gemeente staat niet in voor de gevolgen indien dit voorschrift wordt overtreden. Personen die in openbaar domein, zelf een rioolaansluiting maken, worden juridisch vervolgd. De aansluiting wordt bovendien op kosten van de betrokkene hermaakt volgens technische voorschriften die van toepassing zijn op de aanleg van gemeentewegen.

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur