Naar inhoud

Drughulpverlening

Drughulpverlening (grote weergave)

Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wil meer informatie over bepaalde producten. Je wil verdere begeleiding...
In de eerste plaats is het belangrijk na te gaan of je in de onmiddellijke omgeving ondersteuning kunt vinden. Misschien kan je huisarts je alvast verder helpen. Ook het Centrum Leerlingenbegeleiding van de school van je kind kan je veel informatie geven. Een Centrum Ambulant Welzijnswerk kan je ook op weg helpen.

Algemene informatie kun je krijgen als je belt naar de Druglijn  op 078 15 10 20 (tijdens werkdagen van 12 tot 21 uur en zaterdag van 15 tot 21 uur).


Een overzicht van diensten waarbij je terecht kan:

Verslavingspreventie

PISAD
Ellen Goossens, Stationsstraat 7, 9470 Denderleeuw
053 67 41 69
e-mail: pisad@denderleeuw.be
Zij ondersteunen scholen in het uitbouwen van een drugbeleid, het herkennen van signaalgedrag en het omgaan met jongeren die gebruiken. Zij begeleiden druggebruikende jongeren en hun ouders.

Cat Preventiehuis
Martelaarslaan 204a, Gent
09 233 58 58
e-mail: cat.preventiehuis@cggeclips.be
Het preventiehuis richt zich tot beginnende gebruikers en hun omgeving. Er wordt vorming opgezet voor intermediairen, steun- en adviesverlening aan de omgeving en een groepswerking voor jongeren en ouders.

Ambulante begeleiding

Traject
Dendermondsesteenweg 178, Aalst
053 72 37 15
e-mail: traject@aalst.be
Traject richt zich naar personen en hun omgeving die vragen en/of problemen hebben met alcohol-, medicatie- of druggebruik. In het onthaalcentrum kan u terecht voor informatie, ambulante hulpverlening of een doorverwijzing.

Ambulante drugzorg

De Spiegel
Nieuwstraat 36, 1730 Asse
02 453 22 42
Arduinkaai 30, Brussel
02 219 04 75
e-mail: info@despiegel.org
Vanuit de hulpvraag van de cliënt inventariseert men wat goed en slecht gaat en begeleidt men hen naar verandering. Dit door regelmatige gesprekken en indien nodig een op medisch verantwoorde wijze verstrekken van vervangmedicatie. Eventueel ook voor partner, familie,…

Therapiecentrum
Abdijstraat 22, 9400 Ninove
054 32 83 42
e-mail: ccg.ninove@zov.be
Gericht tot personen en systemen met geestelijke gezondheidsproblemen, al dan niet met een risico tot chroniciteit, begeleid in een ambulant kader. Elke doelgroep.

MSOC
Gewad 13, 9000 Gent
09 223 46 44
 e-mail: msoc@gent.be
Parkstraat 16, St-Niklaas
03 710 92 50
 e-mail: preventie@sint-niklaas.be
Ambulante crisisopvang voor verslaafden aan illegale drugs, dit aan de hand van een geïntegreerde aanpak van psychische, sociale en medische problemen. Zij organiseren eveneens een methadonprogramma voor het verminderen of stopzetten van het illegaal druggebruik.

Dagcentrum De Sleutel
Meerhem 30, 9000 Gent
09 234 38 33
e-mail: de.sleutel.dcg@fracarita.org
De Sleutel richt zich naar de druggebruiker en zijn omgeving. De werking bestaat uit informatie, ambulante hulpverlening, steun- en adviesverlening aan familie en partners en indien nodig medische begeleiding.

Ambulant Centrum De Kiem
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
09 245 38 98
e-mail: ambulant.centrum@dekiem.be
De Kiem begeleidt jongvolwassenen tot 40 jaar met een drug-, alcohol– of medicatieverslaving. Ambulante begeleiding of opname is mogelijk. De druggebruiker wordt op psychosociaal, administratief en juridisch vlak ondersteund. Er is ook nazorg voorzien.

Residentiële hulp

Crisis Interventie Centrum De Sleutel
Botestraat 102, 9032 Wondelgem
09 231 54 45
e-mail: cic.staf@fracarita.org
Deze werking richt zich naar personen die zich in een acute crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen of op vrijwillige basis of onder justitiële voorwaarden een opname vragen.

Ontwenningskliniek De Pelgrim
Spiegel 15, Scheldewindeke
09 362 69 11
e-mail: depelgrim@skynet.be
Zij staan in voor de opvang en begeleiding van mensen met problemen in relatie tot alcohol, medicatie en drugs dit door o.a. groepsbehandeling en gezinsbegeleiding

Residentieel Jongeren-programma De Sleutel
Zuidmoerstraat 165, Eeklo
09 377 25 26
e-mail: de.sleutel.rkj@fracarita.org
Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) met een primaire drugsverslaving kunnen een residentieel doe-programma van 6 maanden volgen waarbij ook de familie betrokken wordt. Daarna wordt er in ambulante nazorg voorzien.

Therapeutische gemeenschap De Kiem
Moortselestraat 76-78, 9860 Moortsele
09 362 78 54
e-mail: admin@dekiem.be
De Kiem voorziet in een langdurig en intensief programma in de therapeutische gemeenschap met een uitgebreide familiebegeleiding voor jongvolwassenen tot 40 jaar met een drug-, alcohol– of medicatieverslaving.

Drugvrije therapeutische gemeenschap De Spiegel
Groot Park 9, Bierbeek
016 46 10 18
e-mail: tg.intro@despiegel.org
18 tot 45-jarigen met een drugprobleem kunnen hier terecht voor een langdurige intensieve residentiële multidisciplinaire behandeling gericht op abstinentie en maatschappelijke reïntegratie.

 

Therapeutische gemeenschappen De Sleutel
Hundelgemsesteenweg 1, 9820 Merelbeke
09 253 44 40
Sint-Kruis-Winkeldorp, 9042 Sint-Kruis-Winkel
09 342 88 01
Volwassenen met een afhankelijkheid van illegale drugs, alcohol en/of medicatie kunnen hier terecht voor een individueel gemoduleerd groepsprogramma op medisch, sociaal en juridisch vlak.

Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus
Beukenlaan 20, 9051 Sint-Denijs Westrem
09 222 58 94
e-mail: mail@sint-camillus.be
Dit psychiatrisch ziekenhuis staat onder meer in voor de opvang en behandeling van jonge drugverslaafden met socio-familiale verankering en zonder methadonsubstitutie. 

UZ Gent - UPSIE (spoedopname)
De Pintelaan 185, 9000 Gent
09 240 21 11
e-mail: info@uzgent.be
Opvang begeleiding en behandeling van personen in psychische crisissituaties. Indien een opname nodig blijkt staan 12 bedden ter beschikking voor een verblijf van max. 72 uren. Tijdens deze periode wordt aandacht besteed aan nauwgezet onder zoek, psychosociale crisisinterventie en kortdurende begeleiding en behandeling. Tevens wordt nagegaan of verdere zorg noodzakelijk is en, indien aangewezen, wordt deze zorg in samenwerking met de partners georganiseerd.

Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan-Baptist
Suikerkaai 81, 9060 Zelzate
09 342 28 28
e-mail: pc.st.janbaptist@fracarita.org 
Hier kan je terecht voor een kort- of langdurige behandeling van je verslaving, aangepast aan het individu en onder begeleiding van een interdisciplinair team.

Praktisch

Jeugddienst

PISAD

Sarah Buys
Drugbegeleider

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Drugpreventie- en begeleiding [PISAD*]

‘t Kasteeltje | Stationsstraat 7 | 9470 Denderleeuw
Sociaal Huis | Donkerstraat 30 | 9450 Haaltert
Sociaal Huis | Opperstraat 33 | 1770 Liedekerke

T 0499 57 84 96   www.zov.be