Naar inhoud

Verwarmingstoelage

mazout (grote weergave)

Voor de aankoop van brandstof om uw woning te verwarmen kan in sommige gevallen een verwarmingstoelage worden toegekend.

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingpetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

De brandstof dient geleverd te zijn tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Cat 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV)

Cat 2: gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste

Cat 3: u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien kan u de verwarmingsfactuur niet betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter afhankelijk van de betaalde prijs per liter.

Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er voor maximum 1.500 liter brandstof een verwarmingstoelage toegekend.

De toelage voor brandstof betaald aan de pomp is een forfaitaire toelage. Dit is een éénmalig premie van € 210 voor aankoop van huisbrandolie of verwarmingspetroleum. Voor deze toelage dient het kasticket voorgelegd te worden. Dit sluit de toekenning van de toelage huisbrandolie in bulk of bulkpropaangas uit en omgekeerd.

Hoe vraagt u de toelage aan?

U dient de aanvraag in te dienen binnen de 60 dagen na levering.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage dienen volgende documenten te worden voorgelegd :

-           factuur brandstof

-           identiteitskaart

-           klever mutualiteit van alle gezinsleden

-           recentste aanslagbiljet in de personenbelasting

-           kadastraal inkomen indien u beschikt over meerdere eigendommen (enkel voor cat. 2)

-           beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht (enkel voor cat. 3)

Voor meer informatie of een aanvraag kan u terecht bij:

Ø  Sociaal Huis, Donkerstraat 30, 9450 Haaltert

Ø  053 85 86 40 of socialedienst@ocmw.haaltert.be

Praktisch

O.C.M.W.

Sociaal Huis

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

tel.: 053 85 86 50

mail: socialedienst@ocmw.haaltert.be , sociaalhuis@haaltert.be