Naar inhoud

Subsidie voor hemelwatergebruik

 

Wat?

Hemelwater of regenwater is gratis en is in voldoende hoeveelheid beschikbaar. We kunnen dit water opvangen om later te gebruiken om bijvoorbeeld te poetsen of om toiletten door te spoelen.

Personen die (een deel van) een installatie in gebruik nemen met het doel om hemelwater nuttig te gebruiken, kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke premie.

Deze premie is enerzijds geldig voor bestaande gebouwen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 27 juni 2005. Bij verbouwing moet meer dan 60% van de buitenmuren worden behouden.

Anderzijds kan deze premie ook bekomen worden bij het bouwen of verbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte kleiner dan 75 m² of bij een gebouw dat wordt of werd opgericht op een goed dat kleiner is dan 3 are.

Waarom?

Het gebruik van hemelwater heeft een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik van kraantjeswater. Door regenwater te gebruiken, kunnen gezinnen besparen op hun waterfactuur. Daarnaast is het gebruik van hemelwater ook milieuvriendelijker. Voorts bevat hemelwater minder kalk dan kraantjeswater. Hierdoor is regenwater zachter en komt het ook de levensduur van huishoudelijke apparaten, leidingen en kranen ten goede.

Neemt u zelf het initiatief?

Wanneer u wil genieten van een gemeentelijke premie voor de ingebruikname van (een deel van) een installatie met het doel om hemelwater te gebruiken, dient u het aanvraagformulier “Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie” in te vullen. Dit formulier, samen met een kopie van de factuur en keuringsattest van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieningen (VMW), kan u dan ook ingevuld bezorgen aan de dienst Leefmilieu.

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke premie?

De gemeentelijke premie per gebouw kan maximum 400 euro bedragen. Indien u reeds een vorige premie hebt ontvangen, wordt deze dan ook afgetrokken van de huidige premie.

Hoe een aanvraag indienen?

U kan een aanvraag indienen door het document “Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie” volledig in te vullen en in te dienen bij dienst Leefmilieu. Deze aanvraag moet vergezeld worden van een kopie van alle betreffende facturen en een keuringsverslag van VMW.

Documenten

Reglement, aanvraagformulier

 

Meer info

dienst leefmilieu    
tel. 053 85 86 05
fax. 053 85 86 21
e-mail: leefmilieu@haaltert.be

Praktisch

Leefmilieu en Landbouw

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert


053 85 86 05
fax. 053 85 86 21

leefmilieu@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.
donderdag

14 - 19 u.

vrijdag

9 - 12 u.