Naar inhoud

Sociaal Verhuurkantoor

Wie kan er bij het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw terecht?


Iedereen die om een of andere reden problemen heeft om op de private huurmarkt een degelijke betaalbare woning te vinden.De kandidaat-huurder moet zich inschrijven op de wachtlijst van het SVK ZOVL. Zodra er een geschikte woning vrijkomt, kan diegene die het hoogst op de wachtlijst geplaatst staat in aanmerking komen voor deze woning.

De werking van het sociaal verhuurkantoor, afgekort SVK, verloopt als volgt. Het SVK huurt een woning met een hoofdhuurcontract van 9 jaar. Gezien het sociaal karakter van deze dienst is het noodzakelijk dat de huurprijs matig is.
De woningen die aldus gehuurd worden, worden op hun beurt onderverhuurd. Aanvankelijk met een contract van één jaar dat verlengbaar is en ook kan uitmonden in een contract van 9 jaar. Dit contract van korte duur maakt het SVK mogelijk om onderhuurders die de woning niet goed onderhouden vroegtijdig op te zeggen.
Alleen inwoners die minstens 1 jaar in de gemeente Haaltert wonen, komen in aanmerking voor een woning van het SVK.

Inschrijvingsvoorwaarden?

 1. Meerderjarig zijn
 2. Uw netto-belastbaar inkomen (3 jaar voor inschrijving) moet lager zijn dan de volgende grenzen:
  • € 20.233 voor een alleenstaande
  • € 21.929 voor een alleenstaande gehandicapte
  • € 30.350 voor samenwonenden, te verhogen met € 1607 per persoon ten laste
 3. Geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben (in binnen- en buitenland)
 4. Inburgeringsbereidheid
 5. Taalbereidheid
 6. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Welke documenten nodig bij inschrijving?


Recent attest van gezinssamenstelling (gemeentehuis, districtshuis)
Attest van inkomen van het jaar 2011 (aanslagjaar 2010) (Belastingen, OCMW, Mutualiteit, vakbond, hulpkas, ...)
Attest recent bewijs van inkomsten van de laatste 6 maanden (loonfiche, OCMW, Mutualiteit, vakbond, hulpkas, ...)
Attest inburgeringsbereidheid u kan hiervoor terecht bij onthaalbureau PINA
Attest taalbereidheid (opgelet: niet van toepassing indien verplichte inburgeraar) u kan hiervoor terecht bij het 'Huis van het Nederlands' of uw oude school

Volgende papieren zijn niet verplicht maar kunnen wel een hulp zijn bij uw inschrijving:

 • Kopie van uw huurcontract
 • Attesten van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid
 • Opzegbrief     
 • Vonnis bij collectieve schuldregeling
 • Vonnis bezoekrecht kinderen
 • Bij procedure echtscheiding: vonnis rechtbank
 • Bij opvang, attesten van vluchthuis, opvangcentrum, enz…

Voor verdere informatie kunt u terecht op:

http://www.svkzovl.be/

 

 

 

Praktisch

O.C.M.W.

Sociaal Huis

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

tel.: 053 85 86 50

mail: socialedienst@ocmw.haaltert.be , sociaalhuis@haaltert.be