Ombudsdienst inschrijvingen onderwijs

Alle basisscholen binnen de gemeente Haaltert maken gebruik van een digitaal aanmeldingssysteem om leerlingen te kunnen inschrijven. De inschrijvingen worden voorafgegaan door een aanmeldingsprocedure.

De schoolbesturen, bestaande uit 

  • Go! Scholengroep 19 Dender,
  • Katholiek Onderwijs Denderhoutem en
  • Vrij onderwijs regio Aalst,

richten in samenwerking met het lokaal bestuur een ombudsdienst op. 

Op basis van het decreet is de oprichting van een ombudsdienst verplicht, waardoor de beslissingen van de ombudsdienst bindend zijn voor de scholen die eraan verbonden zijn.

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • Klachten en vaststellingen over technische fouten of zuiver materiĆ«le vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen.
  • Vragen over een erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling.
  • De evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar het regelement ombudsdienst inschrijvingen onderwijs