Haaltert aan zet!

Maar hoe gaan we nu concreet met het BOA-decreet aan de slag in Haaltert? Dat lees je hier.

Opstart traject BOA in Haaltert

In september 2023 werd het traject BOA in Haaltert opgestart.

Analyse en Bevragingen

In oktober 2023 begonnen we met de financiële analyse en omgevingsanalyse. Hierbij brengen we relevante factoren, zoals bijvoorbeeld aantal schoolgaande kinderen, in kaart om hiermee het lokaal beleid vorm te geven. Daarnaast worden er bevragingen afgenomen van de belangrijke stakeholders: scholen, verenigingen, ouders en kinderen. Zo kunnen we de noden van gezinnen en het aanbod aan activiteiten op elkaar afstemmen. Wanneer we al deze gegevens hebben verzameld en verwerkt, kunnen we starten aan de inspiratienota.

Ontwikkelen inspiratienota

Het schrijven van een inspiratienota is belangrijk om het BOA-decreet een plaats te geven in de strategische meerjarenplanning tijdens de nieuwe legislatuur. Ook het uitwerken van een missie en visie staat op de planning. Tenslotte wordt er ook nagedacht over mogelijke acties rond BOA in Haaltert.

Start uitrol lokaal BOA-beleid

Op 1 januari 2026 start de uitvoering van het lokaal BOA-beleid en de nieuwe meerjarenplanning.