Tijdlijn uitrol BOA in Haaltert

September 2023

  • Opstart traject BOA in Haaltert

Oktober 2023

  • Start financiële analyse en omgevingsanalyse

Januari 2024

  • Infosessie BOA-decreet in Haaltert voor lokale partners

December 2023 - april 2024

  • Bevragingen van de stakeholders: scholen, verenigingen, ouders en kinderen

Mei 2024

  • Verwerking bevragingen van de stakeholders

Juni 2024

  • Op 4/06 infoavond "BOA-bar" over de resultaten van de bevragingen

Zomer 2024

  • Opstellen inspiratienota
  • Uitwerken visie en missie

2025

  • Voorbereiding acties BOA in Haaltert

Januari 2026

  • Uitvoering lokaal BOA-beleid