Een gekend kind adopteren

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Volgens de wet kunt u adopteren als u:

 • gehuwd bent
 • wettelijk samenwonend bent
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
 • alleenstaande bent.

U kunt ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde
 • geschikt verklaard werd door de familierechter.

Als u een minderjarig kind wilt adopteren, moet u:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

Gaat het om een kind van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

Procedure

De procedure om een gekend kind te adopteren, bestaat uit een aantal stappen.

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin.
 • Steunpunt Adoptie nodigt u uit voor de voorbereiding. U volgt het voorbereidingsprogramma.
 • Als u een gekend kind wilt adopteren via een volle adoptie, dan zal de adoptiedienst de afstandsouder(s) uitnodigen voor een informatiegesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel de afstandsouders te informeren over de gevolgen van adoptie en hen te begeleiden bij het nemen van een geïnformeerde beslissing.
 • Samen met het attest van voorbereiding dat u krijgt van Steunpunt Adoptie, dient u een verzoekschrift in bij de familierechter.
 • Er kan een maatschappelijk onderzoek gestart worden. Dit maatschappelijk onderzoek is niet verplicht als er al een sociaal-affectieve band bestaat met het kind. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet.
 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.

Meer uitleg over de procedure voor het adopteren van een gekend kind vindt u op de website van Kind en Gezin.