Project Eiland

In Eiland wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Afhankelijk van de locatie zal dit gebeuren door middel van een ingebuisde regenwaterriolering of via de gracht.

Bijkomend worden er langs het project grachten aangelegd om het regenwater naar de provinciale waterloop te leiden.

Waar de straat wordt opgebroken, wordt het openbaar domein binnen zijn grenzen, dat betekent de berm, het voetpad en de rijweg, volledig aangelegd.

De werken in Eiland gaan na de zomer van 2024 starten.