Hoe wordt je kind aan een school toegewezen

Op basis van objectieve factoren krijgt jouw kind een school toegewezen uit de opgegeven voorkeurslijst:

1. schoolkeuze

Aangemelde kinderen worden eerst toegewezen op basis van de opgegeven schoolkeuze. De volgorde van de voorkeursscholen kan je 
aanduiden in het aanmeldingssysteem. Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats. Zijn er meer aangemelde kinderen dan plaatsen? Dan gaat het systeem over naar het volgende criterium.

Kinderen van personeel of kinderen waarvan broer of zus ook al op de gewenste school zit, hebben wettelijk voorrang. 
Zij worden na het aanmelden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen. Broers en zussen zijn alle kinderen die 
samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen zij niet op hetzelfde adres.

2. afstand

Als tweede criterium nemen we de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de gekozen scholen. Kinderen worden 
toegewezen aan de school die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Zijn er dan nog onvoldoende plaatsen? Dan gaat het systeem over naar het derde criterium.

3. toeval

In geval van een ex aequo, gelijke wandelafstand en zelfde schoolkeuze, zal de software van het aanmeldingssysteem willekeurig kiezen.