FAQ aanmelden onderwijs

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het wel binnen de voorziene aanmeldingsperiodeperiode gebeurt. Daarna is aanmelden onmogelijk. 

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?

De Commissie Leerlingenrechten (CLR) inschrijvingen staat een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toe wanneer je kan aantonen met (een scan of kopie van) een officieel bewijsstuk (bv. huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte…) dat je in de nabije toekomst in Haaltert komt wonen. Neem hiervoor contact op via onderwijs.digitaalaanmelden@haaltert.be of op 053 85 86 55. 

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Na het aanmelden krijg je een inschrijvingsticket via mail, ten laatste op 19 april 2024. Met dit ticket kan je je kind effectief inschrijven in de gekozen school. 

Moet ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Je kiest best minstens 2 scholen. Geef je maar 1 schoolkeuze op en het lukt niet in deze school, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode en kan je alleen inschrijven in een school waar er dan nog plek is.

Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?

Op de website www.haaltert.be/aanmelden-onderwijs vind je een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit is een momentopname en verandert doorheen het jaar, maar tijdens de aanmeldingsperiode wijzigt dit overzicht niet. Als een bepaalde klas volzet is , staat er “0”. Dit betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Je maakt dan enkel nog kans op een plaats op de wachtlijst.

Het aantal vrije plaatsen wordt op deze 2 momenten bekend gemaakt: voor de aanmeldingsperiode en bij de start van de vrije inschrijvingen.

Welke school zet ik op nummer 1?

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op het ogenblik van het aanmelden weinig of geen vrije plaatsen zijn. Misschien krijgt je kind er toch een plaatsje.

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school?

Als je een school toegewezen kreeg die niet op je nummer 1 stond, dan kan je 2 dingen doen: toch bij deze school inschrijven of het vrije 
inschrijvingsmoment afwachten. Kreeg je geen enkele school uit je keuzelijst toegewezen, dan ontvang je een 
weigeringsdocument. Je kind komt dan op een wachtlijst. De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt 
contact met je op als er een vrije plaats zou zijn. Dan heb je wettelijk gezien 7 dagen om je kind in te schrijven.

Kan ik een school toegewezen krijgen die ik niet gekozen had?

Neen. Er wordt enkel een school toegewezen die je opgenomen had in je voorkeurslijst.

Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn kind in te schrijven?

Je ontvangt een e-mail met je inschrijvingsticket. Daarin zal vermeld staan wat je allemaal moet meebrengen. De kids-ID, de ISI+ kaart of een ander officieel document van je kind zal je zeker nodig hebben.

Wat als mijn kind nu al op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft jouw kind ingeschreven op die school.