Proefproject Bosstraat–Hoogkouterbaan

Er zijn reeds geruime tijd klachten over de verkeersleefbaarheid in de Bosstraat. Doorgaand verkeer zorgen in combinatie met geparkeerde voertuigen op het trottoir hier voor overlast en onveilige situaties. Op 2 november startte een proefproject om een oplossing te zoeken voor die situaties.

UPDATE 6 november 2020

Het proefproject Bosstraat (info zie link) dat van start ging op 3 november 2020 loopt door een aantal aspecten niet optimaal.

Het markeren van de ononderbroken gele lijn aan de stoep is door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan op 3 november. Dit wordt zeker uitgevoerd als de weersomstandigheden het toelaten.
Ook corona beperkt onze werkzaamheden en personeelsinzet. De signalisatie en afsluitingen op het terrein worden zo snel mogelijk geplaatst. We vragen dan ook enig begrip om het project een kans te geven en de afsluitingsblokken niet verplaatsen.

Concreet vragen we de voorziene parkeerstroken (geschilderd op de weg) als prioritaire parkeerplaats in te nemen.

Proefopstelling na participatie

Deze situatie werd besproken op de denktank van 27 november 2019. Daar werd voorgesteld om vaste parkeervakken in te tekenen op de rijweg tussen woning nr. 75 en woning nr. 151 en in de Topmolenstraat (Erpe-Mere) tussen woning nr. 75 en woning nr. 53. Het zal enkel nog mogelijk zijn om in deze parkeervakken te parkeren op de rijweg. Tussen deze parkeervakken wordt een onderbroken gele lijn aangebracht op de stoep om het parkeerverbod tussen deze vakken aan te duiden.

Er wordt eveneens een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd in de Bosstraat tussen woning nr. 127 en de kruising van de Edestraat met de Bosstraat.

In het kader van veilige schoolomgevingen wordt gedurende de loop van het proefproject de Hoogkouterbaan afgesloten ter hoogte van de Topmolenstraat. Hiermee wordt getracht het doorgaand verkeer in de Hoogkouterbaan ter hoogte van de Basisschool Sint-Gorik te beperken.

Ter hoogte van de afsluiting aan de kant van de Hoogkouterbaan worden ook bijkomende parkeervakken ingetekend. Bij een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen in de Bosstraat kunnen deze bijkomende parkeerplaatsen aangewend worden.

Deze ingrijpende wijzigingen worden uitgevoerd als proefopstelling.

Evaluatie na 1 jaar

Wij verwachten dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben voor de veiligheid in de Bosstraat en dat de verkeersleefbaarheid van de omgeving zal verhogen.

Deze proefopstelling zal permanent geëvalueerd worden. Op het einde van de proefperiode van 1 jaar volgt een definitieve evaluatie waarbij alle buurtbewoners zullen betrokken worden.

Gefaseerd vanaf 2 november

Dit werd beslist door het college van burgemeester en schepenen op 1 oktober 2020. Er werd een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt voor deze proefopstelling. De proefopstelling zal starten op 2 november 2020.

De voorbereidingen voor deze proefopstelling zullen in fasen gebeuren.

  • Op 16 oktober 2020 werden de parkeervakken geschilderd
  • Op 3 november 2020 zal de knip t.h.v. het kruispunt Hoogkouterbaan-Topmolenstraat worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zullen de verkeersborden beurtelings parkeren in de Bosstraat worden afgedekt.
  • Na 3 november 2020 zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, de onderbroken gele lijnen worden geschilderd.

Plannen

Hieronder vind je de plannen van de proefopstelling in detail.