Naar inhoud

Aquafinproject Keiberg

aquafin fasering (grote weergave)

Op deze pagina posten we updates over de werken van project Keiberg. 

Ook op de website van Aquafin vind je info over deze werken. Klik hier om naar die pagina te gaan


 

11 april 2019

Werfverkeer project Keiberg

Project Keiberg is aan volle gang. Momenteel (april 2019) zijn de rioleringswerken uitgevoerd in het eerste deel van de Ekentstraat van Achterstraat tot Bakkerstraat. En zal het tweede deel van de rioleringswerken in de Ekentstraat in uitvoering gaan van Bakkerstraat tot Pontweg.

De laatste weken werden er transporten langs de Wypenstalstraat geleid omdat daar de minste bewoning is.

Vanaf 25 april zijn de werken in de Ekentstraat gevorderd tot voorbij de Bakkerstraat en dan gaat het werfverkeer langs de Bakkerstraat, Windmolenstraat, Pontweg naar de Keiberg.

 


30 januari 2019

Groene parking t.h.v. de Pluimstraat

Tijdens de wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag zullen telkens de blokken aan de in/uitrit van de groenparking t.h.v. de Pluimstraat weggenomen worden. Dit zal voor een vlotte circulatie zorgen voor de parkinggebruikers tijdens de markt.


9 januari 2019

Omleiding

De aannemer is gestart in het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt van de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat. 

Er is een omleiding voorzien voor deze fase van de werken: Bruulstraat – N460 (Hoogstraat-Kerkskenhoek) – Hollestraat – Pontweg. Dat in beide richtingen. 

De parkings aan de Post, de bibliotheek en de groene parking zijn bereikbaar vanuit de Bruulstraat. 

Enkel op vrijdag, tijdens de wekelijkse markt, kan je niet over het Sint-Goriksplein rijden en moet je omrijden langs Kattestraat en Pluimstraat en zo naar de Achterstraat. Tijdens de markt is de postparking en de groene parking bereikbaar vanuit de Achterstraat, zoals altijd. Deze rondleiding is niet geschikt voor +3,5 ton

Onderaan deze pagina vind je twee plannetjes die deze omleiding visueel weergeven. 


 

17 december 2018

Op maandag 7 januari start project Keiberg. In de loop van 2019 en 2020 zal de riolering en de volledige wegenis heraangelegd worden in de Ekentstraat, Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegemstraat en Hoefstraat.

De inwoners die in de werkzone wonen, werden door Aquafin tijdens de twee infoavonden geïnformeerd over de werken.

Wat houden de werken in?

Aquafin voert in samenwerking met de gemeente Haaltert deze rioleringswerken uit. 

Met project Keiberg wordt het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in grachten terecht komt, gescheiden aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden gehouden van het hemelwater. Het afvalwater wordt gezuiverd in de waterzuiveringsstations van Aquafin. Aangezien de waterlopen in Vlaanderen jarenlang sterk vervuild geweest zijn, worden deze werken uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Looptijd

De looptijd is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. De start van de werken is voorzien op maandag 7 januari 2019. De werken zullen 300 werkdagen duren, dat is ongeveer anderhalf jaar.

De aannemer start met het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt van de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat. 

Fasering en timing

Let op: Fases volgen volgens nummer niet op elkaar, let op de timing die erbij staat. Het nummer van de fase vind je ook terug op het kaartje dat je onderaan deze pagina kan downloaden. 

Fase 1: Ekentstraat (deel 1) en Bakkerstraat
start 7 januari 2019 tot eind april 2019

Fase 2: Ekentstraat (deel 2)
begin april 2019 tot begin juli 2019 (= zomerbouwverlof)

Fase 3: Pontweg (deel 1)
inschatting: december 2019 tot februari 2020

Fase 4: Pontweg (deel 2)
inschatting: januari 2020 tot maart 2020

Fase 5: Rosthoutweg, Hoefstraat, Brantegemstraat
inschatting: juni 2019 tot november 2019

Fase 6: Keiberg
inschatting: begin februari 2020 tot juli 2020

 

Toegankelijkheid

De hele straat wordt opnieuw aangelegd, dus ook de fiets- en voetpaden worden meegenomen. De nutsleidingen (water, internet, elektriciteit, …) worden ook vervangen waar nodig. 

De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, maar onvermijdelijk zullen bepaalde delen van straten moeilijk toegankelijk zijn. Er worden omleidingen voorzien wanneer dat nodig is.

We houden je op de hoogte van de werken via het infoblad, de Facebook-pagina van gemeente Haaltert en deze pagina. 

Contact: Dienst Openbare Werken in het gemeentehuis. 
053 85 86 07, openbarewerken@haaltert.be 

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Wegenwerken

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

 

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
donderdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur
vrijdag 9 - 12 uur