Efficiënt en doelgericht projectmanagement

Binnen ons lokaal bestuur geloven we in een proces- en projectmatige aanpak. Door dit te digitaliseren via de Pepperflow software kunnen we efficiënter en doelgerichter werken.

Door onze projecten te structureren binnen Pepperflow creëren we organisatiebreed een consistente digitale manier van werken waarbij projecten makkelijk opgevolgd kunnen worden. Dat vereenvoudigt ook de rapportering naar de beleidsploeg en de toezichthoudende overheid. 

Hier kiezen voor de digitale kaart heeft niet alleen als voordeel dat talloze versie van de verschillende beleidsrapporten tot het verleden behoren, de software helpt ook om scherper te formuleren en helder de verbinding tussen doelstellingen en uitvoeringsmaatregelen te leggen. Door de koppeling met de financiële applicatie is er ook een duidelijk zicht op de actuele budgetten en geboekte bedragen.  Dit maakt dat één ieder naast de inhoudelijke voortgang ook efficiënt de evolutie van de gekoppelde financiële middelen kan opvolgen en zonder te moeten grasduinen in de boekhouding.