Vacature projectmedewerker Communicatie B1-B3 onbepaalde duur

Dit is een functie in voltijds contractueel verband van onbepaalde duur op de dienst Communicatie van de cluster Beleids- en Organisatiebeheer.

Afsluitdatum kandidaturen: 30 december 2021

Taakomschrijving

Als projectmedewerker Communicatie werk je dagelijks mee aan de interne en externe communicatie van het lokaal bestuur Haaltert via de verschillende communicatiekanalen. Binnen deze dienst help je ook mee aan projecten om de werking verder uit te bouwen.

Onderaan deze pagina kan je de infobundel van deze vacature en functie downloaden

Kandidaatstelling

Vereiste documenten:

  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • kopie van het vereiste bachelordiploma of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
  • uittreksel uit het strafregister, gewoon model 595 (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidaat door bovenstaande documenten in te dienen op volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/9930-36

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Wervingsreserve

Voor deze vacature is er één functie vacant.

Deze functie is op korte termijn invulbaar.

Daarnaast wordt van de geslaagde kandidaten een wervingsreserve aangelegd van twee jaar, maximum verlengbaar voor twee jaar.

Bijkomende informatie

Meer informatie bij de Personeelsdienst, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert (1ste verdieping van het gemeentehuis).

053 85 86 18/19

personeel@haaltert.be