Protocollen privacy

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

Hieronder vind je de documenten van de protocollen.

Telkens een nieuw protocol wordt goedgekeurd, wordt het hier zo snel mogelijk aangevuld.