Naar inhoud

Raad voor maatschappelijk welzijn

Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente, wordt de OCMW-raad vanaf 1 januari 2019 gevormd door dezelfde verkozenen als de gemeenteraad.

Dat wil zeggen dat

  • de leden van de gemeenteraad voortaan ook de raad voor maatschappelijk welzijn vormen,
  • de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn

Voor de samenstelling van de raad en de vergaderdata verwijzen we je door naar de pagina over de gemeenteraad.

Klik hier voor de agenda en het verslag van de OCMW-raad tot en met eind 2018.

Vanaf 2019 vind je deze terug op de pagina van de gemeenteraad/OCMW-raad.

 

 

Bevoegdheden

De OCMW-raad beslist onder andere over volgende zaken:

  • boekhouding: budget, budgetwijziging, rekening, het maandelijks betaalbaar stellen van de binnengekomen facturen, …
  • personeel: benoeming, aanstelling, ontslag, …
  • beheer van het patrimonium
Agenda & verslagen