RATO vzw

RATO vzw helpt aangesloten gemeenten met het beheer van ratten, invasieve plantaardige exoten (zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem), kippen, katten, duiven, ganzen, …