Rechtspositieregeling personeel

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden: 

  • Rechtspositieregeling gemeentepersoneel, beslist in de gemeenteraad op 29/02/2016.
  • Rechtspositieregeling OCMW-personeel, beslist in de OCMW-raad van 09/03/2016.
  • Deontologische code gemeentepersoneel
  • Deontologische code gemeentemandatarissen
  • Deontologische code OCMW-personeel
  • Deontologische code OCMW-mandatarissen