Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Haaltert maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Maar wat is een Regionaal Landschap eigenlijk? En wat houdt dat in voor jou als inwoner?

Regionale landschappen zijn vzw’s die werken aan het behoud en het versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en natuurgerichte recreatie. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA), het regionaal landschap waartoe Haaltert behoort, doet dit met kleine en grote projecten op het terrein die in een duurzame streekontwikkeling passen. Daar worden lokale besturen en burgers, maar ook natuur- landbouw-, jacht- en recreatieve verenigingen bij betrokken. 

Regionaal landschap is er voor jou

Het Regionaal Landschap is jouw aanspreekpunt voor natuur- en landschapszorg in de streek. Iedereen kan er terecht met vragen over de aanleg, het herstel en het beheer van hoogstamboomgaarden, het natuurlijk en diervriendelijk inrichten van paardenweides, hagen en heggen, bosjes, poelen … 

Bij elk advies wordt rekening gehouden met het gebruik van streekeigen bomen en struiken en cultuurhistorische waarden. Maar ook over subsidiemogelijkheden of vergunningen en het herstel van klein historisch erfgoed zoals bakovens of kapellen krijg je een deskundig advies. 

En waar het kan, gaat RLVA verder: ze bekijken of er financiële steun mogelijk is om je project te realiseren, regelen vergunningen, zorgen voor plantgoed, aannemers,… en voorzien ook opvolging. Op die manier verlaagt de drempel om je wensdromen ook echt te realiseren.

Daarnaast is er ook de jaarlijkse boomplantactie waarbij je aan een voordelige prijs streekeigen groen en hoogstamfruitbomen kunt aanschaffen.

Samen met dorpsbewoners, scholen en jeugdbewegingen werkt RLVA op een participatieve manier aan een groene (speel)omgeving. Zorg dragen voor je omgeving begint immers op jonge leeftijd.

Benieuwd naar meer?

Twee keer per jaar, in april en in oktober, valt de landschapskrant in je brievenbus. 

Ga naar de website van RLVA