Reglement inzake de toekenning en het gebruik van de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen en van de lokale economie - goedkeuring

Datum besluit maandag 28 september 2020
Datum zitting maandag 28 september 2020