Renovatiepremies in 2021: wat verandert er?

In 2021 geeft de Vlaamse overheid nog meer en hogere premies dan in 2020 voor wie energetisch renoveert (of kortweg: BENOveert). Zo komt er, boven op de al bestaande premies die via netbeheerder Fluvius worden uitgereikt, een steunmaatregel voor PV-panelen, verdubbelt de premie voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie aan de buitenzijde, en bij asbestverwijdering verhoogt ook de premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie. Daarnaast zijn er nog 2 totaal nieuwe voordelen voor eigenaars die binnen de 5 jaar grondig energetisch renoveren: de EPC-labelpremie van 2.500 tot 5.000 euro voor het verbeteren van de energetische waarde van je woning of appartement en het renteloos renovatiekrediet of energielening+ tot 60.000 euro. Hieronder een overzicht

Premie voor zonnepanelen

Overweeg je om zonnepanelen te plaatsen? Dan is er vanaf 2021 tot eind 2024 een nieuwe zonnepanelenpremie die voor jou interessant kan zijn. Je ontvangt 300 euro per kilowattpiek (kWp) voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen tot 4 kWp. Daar krijg je nog 150 euro per kWp bovenop als je een installatie met een vermogen van 4 tot 6 kWp installeert. De premie bedraagt dus maximaal 1.500 euro. De voorwaarden zijn dat het niet gaat om een uitbreiding van een bestaande installatie, dat een aannemer de zonnepanelen plaatst en dat de bouwaanvraag van je woning voor 1 januari 2014 is ingediend. Hou er wel rekening mee dat het premiebedrag van 2021 tot 2024 ieder jaar een beetje verlaagt.

Verhoogde premie voor asbestverwijdering en isolatie

De Vlaamse regering voert ook een verhoogde premie in voor isolatiewerken en koppelt die aan de asbestverwijdering van je dak of gevel. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan moet je het asbest laten verwijderen en afvoeren volgens de strikte regels die OVAM heeft vastgelegd. Met deze premie wil de Vlaamse overheid de drempel verlagen voor gezinnen die hun dak willen na-isoleren maar daarbij op een onderdak van asbest stuiten. Met de gekoppelde premie voor asbestverwijdering en dakisolatie sla je dus twee vliegen in een klap.

Blijvers en stijgers

Wil je je dak of zoldervloer isoleren maar laat je de werken uitvoeren door een aannemer? Dan kan je daar nog dezelfde premie voor krijgen als in 2020. Dat geldt trouwens ook als je je buitenmuur via de binnenkant, je spouwmuren, vloer of kelderplafond laat isoleren, zolang je er een aannemer voor inschakelt en de materialen aan de vereiste isolatienormen voldoen. Isoleer je je buitenmuur via de buitenkant of laat je hoogrendementsglas plaatsen? Dan kan je vanaf 2021 op een verdubbelde bijdrage rekenen: de premie voor buitenmuurisolatie stijgt van 15 naar 30 euro per m², die voor hoogrendementsglas gaat van 8 naar 16 euro per m².

Ook als je een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler (of, als beschermde afnemer, een condensatieketel) wil plaatsen, kan je nog steeds aanspraak maken op een energiepremie, al zijn de voorwaarden wat specifieker geworden. Aan de totaalrenovatiebonus en de burenpremie verandert er niets.

Nieuwe EPC-labelpremie

De nieuwe EPC-labelpremie geldt vanaf 2021 voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.

Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het EPC (energieprestatiecertificaat), dat voor en na de werken moet zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A, kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de EPC-premie respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

EPC-labelpremiewoning 
label E of F
Appartement
label E, F of D
Te bewijzen energielabel na 5 jaarlabel Clabel Blabel Alabel Blabel A
Maximaal bedrag premie2 500    3 7505 0002 5003 750

De EPC-labelpremie is niet combineerbaar met de totaalrenovatiebonus die vanaf 2021 enkel nog zal gelden voor wie reeds in een BENOpass-traject zit bij Fluvius. De totaalrenovatiebonus zal zo langzaam uitdoven en vervangen worden door de EPC-labelpremie.

Renteloos renovatiekrediet en Energielening+

Wie vanaf begin volgend jaar een huis of appartement met een slechte energieprestatie koopt, krijgt of erft, en de energieprestatie daarvan aanzienlijk wil verbeteren, kan van de Vlaamse Regering tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor 1 januari 2021 bestond er al een renteloze lening, maar je kon die alleen krijgen als je onder een bepaalde inkomensgrens zat, en voor een bedrag van maximaal 15.000 euro. Dit bedrag wordt vanaf volgend jaar opgetrokken naar 60.000 euro, ongeacht het inkomen van de aanvrager, en met een maximale looptijd van 20 jaar.

Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de transactie, en moet de hoofdbestemming van het gebouw ‘wonen’ zijn. Ook moet de woning bij aankoop een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval van een appartement, en dient de woning binnen een periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden gebracht, of naar A of B in geval van een appartement.

De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe energiezuinig de woning of het appartement wordt. Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro, en 30.000 euro voor label C. Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot 45.000 euro. Een label B voor een appartement is goed voor een lening tot 30.000 euro. Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet behaald wordt, dan zal de al ontvangen rentesubsidie volledig moeten terugbetaald worden, samen met een boete.

Je kan het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij je bank, samen met het hypothecair krediet dat je aangaat voor de aankoop van het pand. De Vlaamse overheid neemt de rente voor haar rekening, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. In de praktijk moet je de rente van het renteloos renovatiekrediet eerst betalen, samen met de maandelijkse aflossing van je lening. 1 keer per jaar krijg je dan alle betaalde rente terug van het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap. Stel dat je een renteloos renovatiekrediet van 60.000 euro afsluit op een termijn van 20 jaar, met een JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 1,5 procent, dan heb je na 20 jaar een rentevoordeel van 9.419 euro.

Renteloos renovatiekredietWoning 
label E of F
Appartement
label E, F of D
Te bewijzen energielabel na 5 jaarlabel Clabel Blabel Alabel Blabel A
Maximaal bedrag lening 30 00045 00060 00030 00045 000

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en voor de BENOvatiewerken bij de bank geen woonkrediet afsluit, kan bij zijn lokale Energiehuis terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet, een zogenaamde Energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.

Overzicht van alle BENOvatiepremies 2021

Naast de wijzigingen die hierboven besproken zijn, kan je als energiezuinige renoveerder aanspraak blijven maken op tal van andere premies en financiële tegemoetkomingen, zoals verminderde registratierechten of minder schenkbelasting bij een IER, extra premies & financiële stimuli voor verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, private eigenaars die een woning verhuren aan beschermde afnemers of voor beschermde afnemers zelf.

Hie kan je een compleet overzicht van alle premies waar je als energiezuinige renoveerder in 2021 recht op hebt vinden