Reveil 2021: troostbank

Op maandag 1 november doorbreekt Reveil de stilte op de begraafplaatsen met muziek of poëzie. Maar we voorzien ook een blijvend troostmoment door enkele “zit-, luister- en vind troost”-banken te voorzien op onze begraafplaatsen. Daar kunnen bezoekers het hele jaar troost vinden of even een momentje voor zichzelf nemen. 

Troostbank

Op elke begraafplaats vind je een “zit-, luister- en vind troost”-bank. Bezoekers van de begraafplaats die de QR-code op de bank scannen, kunnen in alle rust luisteren naar teksten over afscheid nemen en troost.

Reveil vzw

Reveil vzw is een nonprofitorganisatie die mensen dichter bij elkaar brengt op 1 november. In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente vormen. Overal in Vlaanderen nemen steden en gemeenten deel met stemmige activiteiten.

Audio